Przegląd Gastronomiczny

Jakość została potwierdzona

Wzrost wolumenu produkcji żywca wieprzowego oraz produkcji mięsa i jego przetworów w Systemie QAFP to widoczne efekty 3-letniej kampanii „Gwarancja Jakości QAFP” promującej walory certyfikowanych produktów wieprzowych.

Wraz z początkiem lutego kończy się kampania realizowana w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Priorytetowym celem kampanii było przekazanie wiedzy na temat zasad produkcji i wysokiej jakości wyrobów wytwarzanych w systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP oraz wzrost rozpoznawalności symbolu QAFP. Łączny budżet programu, wynoszący 2 999 952,03 euro, pozyskany został z 3 źródeł: 50% ze środków Unii Europejskiej, 30% z budżetu krajowego i 20% ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Zgodnie z założeniami kampanii począwszy od 4 lutego 2014 roku, za pośrednictwem różnorodnych narzędzi komunikacyjnych i marketingowych systematycznie budowano pozytywny wizerunek Kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin certyfikowanych w systemie QAFP. Uczestnictwo w międzynarodowych targach EuroGastro, rozbudowana kampania
w mediach (outdoor, TV, Internet i prasa) oraz
warsztaty kulinarne, to tylko niektóre
z działań podjętych na rzecz popularyzacji produktów wieprzowych QAFP.

Za pośrednictwem wyżej wymienionych działań konsumenci, przedstawiciele branży HoReCa oraz dziennikarze i liderzy opinii mieli okazję poznać i docenić jakość certyfikowanych produktów. Zainteresowanie rynku skłoniło kolejnych producentów z sektora mięsnego do przystąpienia do Systemu QAFP.

W latach 2014-2016 liczba certyfikowanych zakładów prowadzących ubój trzody chlewnej wraz z rozbiorem wzrosła z 3 do 5. W tym czasie liczba ubijanych świń zwiększyła się prawie trzyipółkrotnie (z 91,8 do 312,8 tys. sztuk)[1]

W tym samym okresie znaczną dynamikę rozwoju można było zaobserwować również
w segmencie produkcji wędlin w systemie QAFP. W 2014 roku piętnaście certyfikowanych zakładów przetwórczych wyprodukowało 8,6 tys. ton wędlin (o wartości ok. 130 mln zł).
W 2015 roku do systemu przystąpiły kolejne 3 firmy, a wolumen produkcji wędlin wzrósł
o 1/3,
do 11,5 tys. ton (o wartości ok. 253 mln zł). W pierwszej połowie 2016 roku produkcja wędlin osiągnęła poziom 5,6 tys. ton (wartościowo ok. 141 mln zł), a grupa zakładów przetwórczych z systemem QAFP wzrosła do 21 podmiotów. W całym 2016 roku produkcja wędlin może wynieść ok. 12,0 tys. ton[2], tym bardziej, że w II połowie 2016 roku certyfikat uzyskały kolejne firmy przetwórcze[3].

Rozwój systemu QAFP w latach 2014-2016 doprowadził do tego, że produkcja żywca wieprzowego w tym trybie wzrastała w tempie 85% rocznie, a wędlin o 18% rocznie. Można przypuszczać, że będzie kontynuowany, gdyż:

  • mięso i wędliny produkowane w standardzie QAFP są wysokiej jakości (odznaczają
    się walorami odżywczymi i smakowymi),
  • konsumenci poznali już te produkty, czemu sprzyjała ich bogata oferta i dostępność
    na półkach sklepowych (obecnie systemem tym objętych jest 185 asortymentów wędlin).

Mięso wieprzowe i wędliny produkowane w systemie QAFP dostępne są obecnie w 800 sklepach firmowych na terenie całej Polski, w 2000 sklepów wielkopowierzchniowych oraz w punktach dystrybucji żywności dla segmentu HoReCa. Co ważne w ostatnich latach segment wędlin premium oraz segment HoReCa dynamicznie rozwijają się w naszym kraju (czemu sprzyja m.in. bogacenie się społeczeństwa) i umacniają swoją pozycję na rynku. W oba segmenty dobrze wpisuje się system QAFP.

Logo QAFP

[1] dr inż. R. Mroczek, opracowanie własne na podstawie danych UPEMI.
W latach 2014-2016 liczba wszystkich ubijanych świń w Polsce spadła z ok. 16,4 do 15,4 mln sztuk.

[2] dr inż. R. Mroczek, opracowanie własne na podstawie danych UPEMI.

W latach 2014 -2016 produkcja wędlin (bez drobiowych) była w Polsce stabilna i wynosiła ok. 775 tys. ton

[3] Do produkcji wędlin w systemie QAFP było wykorzystywane także mięso pochodzące ze świń produkowanych poza tym systemem, o ile spełniało określone wymogi jakościowe. Od marca 2016 roku w zeszytach branżowych znalazł się zapis formalizujący tę kwestię.

Kontakt dla mediów:
media@dobrywybor.qafp.pl, tel. (22) 858 74 58 wew. 92

pg 560

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.