Przegląd Gastronomiczny

Konferencja "Wielowymiarowość zdrowia"

2 notatka o konf. na stronę Patronów wersja 2

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wielowymiarowość zdrowia  

6-7 grudnia 2019 Skierniewice

Diagnostyka – Profilaktyka -Terapia

Organizator konferencji:

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu

Pod patronatem honorowym JM Rektora dr Daniela Stosa, prof. PWSZ

W dniach 6-7.12.2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach, odbędzie się konferencja „Wielowymiarowość Zdrowia”, organizowana przez Instytut Nauk o Zdrowiu WNPiT PWSZ w Skierniewicach. Termin nadsyłania zgłoszeń czynnego uczestnictwa mija 30 września.

Komitet Naukowy

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Mielicki

z-ca przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Edward Kowalczyk

Członkowie: prof. Giancarlo Corelli, prof. dr hab. Beata Gutarowska, prof. dr hab. Ryszard Kosson, dr hab. Luciano Beneduce, dr hab. inż. Janusz Dudczyk, dr hab. n. med. Mariola Głowacka, dr hab. Eligio Malusa, dr hab. Regina Wierzejska, dr n. med. Beata Haor, dr n. med. Gabriela Henrykowska, dr n. farm Paweł Lisiecki, dr n. med. Renata Sieradzan-Skrzetuska, dr n. med. Joanna Soin, dr n. med. Małgorzata Wojciechowska.

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący – dr n. med. Joanna Soin

z-ca przewodniczącego – dr n. med. Gabriela Henrykowska

sekretarz – dr n. o zdrowiu Dorota Bylina

Członkowie: dr n. med. Iwona Łopacińska, dr n. o zdrowiu Anna Skura-Madziała, dr Agnieszka Wiosetek-Reske, mgr Anna Gorol, mgr Mirosława Matlakiewicz, mgr Dominika Schulz, mgr inż. Łukasz Rybak.

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych szeroko pojętej ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, diagnostów oraz innych osób zajmujących się zdrowiem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Tematyka konferencji:  

1. Cukrzyca – Diagnostyka, profilaktyka, terapia (pod patronatem SED)

2. Bioaktywne komponenty diety w profilaktyce i terapii (żywność funkcjonalna, przeciwutleniacze, żywienie w zdrowiu i chorobie)

3. Profilaktyka i edukacja w chorobach metabolicznych

4. Profilaktyka wieku dziecięcego (pod patronatem Fundacji –Bank Mleka Kobiecego)

5. Anti-Aging – profilaktyka czy terapia

6. Informatyka (ICT) – nowe narzędzia w diagnostyce i terapii

7. Sesja doktorantów

8. Sesja Studencka

9. Varia

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7.12.2019 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, ul. Batorego 64 (budynek F).

Komitet organizacyjny wystąpi o przyznanie punktów edukacyjnych po ustaleniu szczegółowego planu przebiegu konferencji. Prace, które zostaną zatwierdzone do prezentacji (doniesienia 10 minutowe) po pozytywnej recenzji mogą ukazać się w monografii, która zostanie wydana po konferencji.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji:

udział czynny + streszczenie pracy (wersja w języku polskim i angielskim) – 30.09.2019 (informacja o przyjęciu referatu i formie prezentacji do 13.10.2019)

udział bierny – 22.11.2019

Przesłanie całego artykułu do publikacji po przyjęciu streszczenia należy wysłać do 30.10.2019 r. Doktoranci i studenci przygotowujący wystąpienie w formie plakatu proszeni są o przygotowanie 3 min. prezentacji ustnej (multimedialnej). Z każdej w/w grup komisja wyłoni 3 najlepsze prace, które autorzy przedstawią w formie ustnej.

Koszt uczestnictwa w konferencji:

uczestnik czynny bez monografii      – 300,00 zł

uczestnik czynny + monografia         – 400,00 zł

uczestnik bierny                                – 200,00 zł

uczestnik bierny + monografia          – 400,00 zł

publikacja w monografii                    – 250,00 zł (możliwość druku bez udziału w konferencji)

student z uczestnictwem czynnym     – 100,00 zł

student z uczestnictwem biernym     – 50,00 zł

student PWSZ – udział bezpłatny

Termin wnoszenia opłat:

- udział czynny: 30.09.2019

- udział bierny: 22.11.2019

- publikacja monografii bez udziału w konferencji: 30.10.2019

W opłacie konferencyjnej zawarte są: udział w obradach, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa, książeczka streszczeń.

Opłaty należy dokonać na konto: PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595 z dopiskiem Zdrowie 2019

pg 560

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.